Historia

NIESTACHÓW

Własność biskupstwa krakowskiego. Pierwsza o niej wzmianka w 1390 r. W czasach Długosza należała do parafii w Daleszycach, miała 7 łanów kmiecych, sołectwo założone na 2 łanach, młyn bez roli, zagrodnika oraz "dwaj rybitwi". Rejestr poborowy z 1540 r. wymienia osadę w posiadaniu biskupa krakowskiego, położoną w kluczu kieleckim. Były tu dwa łany zasiedlone, jeden pusty oraz dwa sołtysie, jednakże wykaz z 1573 roku podaje już liczbę łanów osiadłych - 5, oraz jeden wójtowski, co może wskazywać na intensywną akcje osiedleńczą. W kolejnym opisie inwentarza klucza kieleckiego z 1645r. potwierdzono tu istnienie owych 5 łanów kmiecych i już dwóch wójtowskich, które to trzymał Rożniowski, za przywilejem uzyskanym od biskupa Zadzika, i wydzierżawił dwóm kmieciom. Posiadał również młynik na stawku wójtowskim", założonym na rzece Warkocz, przy drodze do Brzechowa, kolo Góry Kryczki. Dziesięcina z całej wsi płacona była wikarym kieleckim.

 


NIWY

Wieś położona przy trasie wojewódzkiej Kielce-Daleszyce-Staszów w rejonie pomiędzy Daleszycami, Sierakowem a Cisowem. W skład miejscowości wchodzą Niwy i Niwy Daleszyckie. 

W Niwach znajduje się największe w gminie ujęcie wody pitnej, zaopatrujące m.in. miasto Daleszyce. 

W roku 1926 odbyły się tutaj ćwiczenia wojskowe, w których brał udział Marszałek Józef Piłsudski. 

Niwy otoczone są lasami, w których bogactwo i obfitość runa leśnego stanowi dochód dla ich mieszkańców. Szczególnie, w okresie jesiennym niwiańskie lasy są miejscem 'najazdu' rzeszy grzybiarzy.

niwy-00001_x

 

 

 

 

 

 

 


SIERAKÓW

Wieś położona na terenie parafii w Bielinach, na polanie leśnej na południe od rzeki Belnianki, zabudowa zgrupowana przy drodze z Daleszyc do Belnianki, na wschodnim skraju wsi stała karczma. Wydaje się, iż wieś została urządzona dopiero w pol. XIX w. na polanie pośród lasów na południe od doliny Belnianki.


 


Dzisiaj jest: 19 września 2018 Imieniny: Konstancja, January

utrudnienia-obwodnica

WYBORY_SAMORZADOWE_2018

odpady2013

aplikacja-blisko-baner

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

tpzd logo

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

11316574