Aktualne stawki opłat za wodę, ścieki i odbiór odpadów na rok 2017

ImageZarząd Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o. o. informuje, że od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. będą obowiązywać następujące ceny i opłaty za pobraną wodę i odprowadzane ścieki:

I. gospodarstwa domowe, placówki oświatowe publiczne i niepubliczne oraz ochotnicze straże pożarne:
3.44 zł ( w tym VAT) - woda za 1 m3
4,64 zł (w tym VAT) - ścieki za 1 m3
miesięczna oplata abonamentowa w wysokości 2,60zł (w tym VAT)

II. pozostali odbiorcy wody i dostawcy ścieków:
3,75 zł (w tym VAT) - woda za 1 m3
9.45 zł (w tym VAT) - ścieki za 1 m3
miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 2,60zł (w tym VAT)

Zgodnie z Uchwałami NR XXVI/91/2016, NR XXVI/92/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23.11.2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf i ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.


 

Stawki opłat za odbiór odpadów

- odpady niesegregowane - gospodarstwo 1-osobowe 13 zł, 2-osobowe 19 zł, 3-5 osób 29 zł, 6 osób i powyżej 39 zł,

- odpady posegregowane - gospodarstwo 1-osobowe 7 zł, 2-osobowe 14 zł, 3-5 osób 18 zł, 6 osób i powyżej  22 zł.