Aktualne stawki opłat za wodę, ścieki i odbiór odpadów na rok 2018

Image

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o. o. informuje, że od dnia 24.05.2018r. do dnia 31.12.2018r. będą obowiązywać następujące ceny i opłaty za pobraną wodę i odprowadzane ścieki:

Grupa I. – zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków od ludności i jednostek budżetowych, gospodarstwa domowe, cele socjalne, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych :
3,44 zł ( w tym VAT) – woda za 1 m3
4,64 zł (w tym VAT) – ścieki za 1 m3
miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 2,60zł (w tym VAT)

Grupa II.- zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków od przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych, przemysłu rolno-spożywczego i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną, handlową, usługową, pozostałych jednostek budżetowych oraz podmiotów gospodarczych nie wymienionych w Grupie I;
3,75zł ( w tym VAT) – woda za 1 m3
9,45 zł ( w tym VAT) – ścieki za 1 m3
miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 2,60zł (w tym VAT)

Powyższe ceny i opłaty wynikają z taryf zatwierdzonych przez Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Decyzją KR.RET.070.212.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Daleszyce oraz z Uchwały nr XLV/49/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 maja 2018r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.

 


 

Stawki opłat za odbiór odpadów

- odpady niesegregowane - gospodarstwo 1-osobowe 13 zł, 2-osobowe 19 zł, 3-5 osób 29 zł, 6 osób i powyżej 39 zł,

- odpady posegregowane - gospodarstwo 1-osobowe 7 zł, 2-osobowe 14 zł, 3-5 osób 18 zł, 6 osób i powyżej  22 zł.


Dzisiaj jest: 11 grudnia 2018 Imieniny: Waldemar, Damazy

utrudnienia-obwodnica

WYBORY_SAMORZADOWE_2018

czyste-powietrze

odpady2013

aplikacja-blisko-baner

esesja logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

tpzd logo

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

11404064