Do góry

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zmiana Nr 1 Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daleszyce, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XLIV/43/2010   z dnia 29.062010r.  składa się z:

1)    części tekstowej – „Zmiana Nr 1 Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daleszyce - tekst obowiązujący” – zał. Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/43/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29.06.2010r.,
2)    części graficznej – „Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Daleszyce mapa w skali 1: 10 000 ” - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/43/2010. Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29.062010r.,
3)    części graficznej – „Uwarunkowania i kierunki miasta Daleszyce mapa w skali 1: 5 000” - zał. Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/43/2010. Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29.06.2010r.

Załącznikiem nr 4 do Uchwały Nr XLIV/43/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29.06.2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Nr 1 Zmiany studium jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 
 
Powered by Phoca Download

Dzisiaj jest: 20 września 2018 Imieniny: Renata, Filipina, Eustachy

utrudnienia-obwodnica

WYBORY_SAMORZADOWE_2018

odpady2013

aplikacja-blisko-baner

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Statystyki odwiedzin

11317086