Referendum 2015

 

kbw

Oficjalna strona internetowa PKW

pdf-icon 32 x Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
pdf-icon 32 x Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie podziału Gminy Daleszyce na stałe obwody głosowania, informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
pdf-icon 32 x Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania
pdf-icon 32 x Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
pdf-icon 32 x Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum
pdf-icon 32 x Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
pdf-icon 32 x Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta i gminy Daleszyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów referendalnych
pdf-icon 32 x Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych w dniu 12 sierpnia 2015r.
pdf-icon 32 x Protokół z losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (12.08.2015)
pdf-icon 32 x Zarządzenie nr 81/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
pdf-icon 32 x Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o terminie pierwszego posiedzenia obwodowych komisji ds. referendum
pdf-icon 32 x Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o sporządzeniu spisów wyborców


Dzisiaj jest: 20 września 2018 Imieniny: Renata, Filipina, Eustachy

utrudnienia-obwodnica

WYBORY_SAMORZADOWE_2018

odpady2013

aplikacja-blisko-baner

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Statystyki odwiedzin

11317036