Daleszyce z bardzo dużym budżetem na 2019 rok

budzet28 grudnia 2018 r., podczas sesji Rady Miejskiej, radni Miasta i Gminy Daleszyce jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody gminy w wysokości - 82.772.000,00 zł ( w tym dochody bieżące 67.935.912,69 zł, dochody majątkowe: 14.836.087,31 zł) a wydatki 87.372.000,00 zł. (wydatki bieżące 61.374.517,23 zł, a wydatki majątkowe: 25.997.482,77 zł). W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 552.975,42 zł.

Gdy przyjrzeć się szczegółowo planowanemu budżetowi okazuje się, że zabezpieczono w nim środki na praktycznie każdą dziedzinę i obszar funkcjonowania gminy, co pozostaje w ścisłym związku z założoną przez władze gminy, konsekwentnie realizowaną strategią. Dużą satysfakcją i radością jest dla nas fakt, że cel, jaki sobie postawiliśmy czyli równomierny rozwój gminy Daleszyce jest przez nas realizowany a wsparcie kierowane jest wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. wyjaśnia Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Czytaj więcej...