Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

recykling xGmina Daleszyce na koniec 2014 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 55,2 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –91,5 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 7 %

Powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Nowy Regulamin

Informujemy, że w dniu 24.04.2015 r. został przyjęty Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uchwałą Nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach. Punkt selektywnej zbiórki odpadów znajduje się na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach ul. Ługi 1. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ADAMUS” Leszek Adamus ul. Krakowska 58, Staszów.
PSZOK jest to miejsce do, którego mieszkańcy Gminy Daleszyce przez cały rok w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą mogli oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne. O terminie otwarcia i uruchomienia PSZOK poinformujemy mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. Poniżej zamieszczamy treść regulaminu do zapoznania się i stosowania się do zawartych zapisów.

Czytaj więcej...

Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów

smieci xPrzypominamy mieszkańcom Miasta i Gminy Daleszyce, w szczególności tym, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. W celu dokonywania prawidłowej segregacji odpadów została opracowana ulotka, która jest dostępna w Urzędzie oraz na stronie internetowej www.daleszyce.pl

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez firmę „ADAMUS” nie są one odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania, o czym Urząd jest na bieżąco informowany, celem wyciągnięcia konsekwencji wobec właściciela nieruchomości, który nie stosuje się do zasad segregacji.

Czytaj więcej...

Segreguj z nami! Walcz z odpadami!

Informacja - dostawa pojemników na odpady

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że pojemniki na odpady będą dostarczane w następujących dniach:

Trzemosna – 19.02.2015 r. (tj. czwartek po godz. 12:00)

Borków – 21.02.2015 r. (tj. sobota na parkingu przy tamie od godz. 8:30 do 14:00 )

Szczecno – 25.02.2015 r. (tj. środa pod remizą)

Komórki – 26.02.2015 r. (tj. czwartek)

Marzysz Pierwszy, Marzysz Drugi, Podmarzysz, Kaczyn, Znojów – 28.02.2015 r. (tj. sobota)

Czytaj więcej...

Nie spalaj śmieci!