Terminy opłat oraz stawki za wywóz odpadów komunalnych w 2018 r.

pojemniki smieciInformujemy , że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać kwartalnie bez wezwania w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy, BS w Daleszycach nr konta 55 8485 0009 0000 0130 2000 0004 z adnotacją w tytule przelewu „opłata śmieciowa” ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu składającego deklarację.

Przypominamy również o obowiązujących miesięcznych stawkach za wywóz odpadów komunalnych.
W przypadku odpadów nieselektywnych stawki wynoszą:
• od jednego gospodarstwa domowego 1-osobowego – 13,00 zł
• od jednego gospodarstwa domowego 2-osobowego – 18,00 zł
• od jednego gospodarstwa domowego 3-5 osób – 29,00 zł
• od jednego gospodarstwa domowego 6-osobowego i większego – 39,00 zł

Stawki za odpady selektywne wynoszą:
• od jednego gospodarstwa domowego 1-osobowego – 7,00 zł
• od jednego gospodarstwa domowego 2-osobowego – 14,00 zł
• od jednego gospodarstwa domowego 3-5 osób – 18,00 zł
• od jednego gospodarstwa domowego 6-osobowego i większego – 22,00 zł

W sprawie naliczania oraz zmian deklaracji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prosimy o kontakt z panią Eweliną Miernik pokój nr 4 lub tel. 41/317-16-94 wew. 104.

Natomiast w sprawie regulowania bieżących i zaległych opłat, prosimy o kontakt z panią Anetą Ziach pokój nr 19 tel. 41/ 317-16-94 wew. 119.