ODBIÓR CIEKŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH I OPRÓŻNIANIE SZAMB NA TERENIE MIASTA I GMINY DALESZYCE

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA TERENIE MIASTA I GMINY DALESZYCE

1.

Usługi asenizacyjne Józef Wojciechowski - Kranów 71a  26-021 Daleszyce

Tel. 667 455 203

2.

Wywóz nieczystości płynnych Kazimierz Szczodry -   Mąchocice Kapitulne 146 26-001 Masłów

Tel.

3.

Firma Transportowo -Handlowa Andrzej Gawęcki – Widełki 43 26-021 Daleszyce

Tel. 503 072 031

4.

Firma asenizacyjna Władysław Bęben
Kielce ul. Sandomierska 300/1

Tel. 510 446 552

5.

„Jędrzej” Wywóz Odpadów Komunalnych
Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 18

Tel. 606 266 215

6.

ECO-LUKSAL Łukasz Saletra
Masłów I ul.Jana Pawła II 33

Tel. 880 585 043

Zgodnie z przepisami wynikającymi Z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie wymienione Firmy maja prawo opróżniać zbiorniki bezodpływowe na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.

Osoby u których wykonywana jest usługa mają żądać wydania Faktury VAT za wykonana usługę. Dokumenty należy przetrzymywać do kontroli , które będą sprawdzane przez Straż Miejską w Daleszycach.