Aktualności PAP Samorząd

Doradztwo eksperckie dla gmin KOF

logo zit kofW dniach 20 i 21 września br. w Hotelu Kongresowym w Kielcach odbyły się spotkania przedstawicieli gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z ekspertem świadczącym usługi doradcze w zakresie kwalifikowalności VAT w projektach dofinansowanych ze środków unijnych w ramach perspektywy 2014-2020. Ekspert na zlecenie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przeprowadził łącznie 12 godzin doradztwa na rzecz beneficjentów realizujących projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Z usług doradczych skorzystało 46 osób.

Źródło: www.um.kielce.pl

Trwa termomodernizacja szkoły w Niestachowie

Trwają prace przy termomodernizacji szkoły podstawowej w Niestachowie. Podobnie jak w przypadku podobnego zadania postępującego w szkole w Borkowie, są już wyraźne postępy: budynek jest docieplany, odnowiona zostaje elewacja i dach, wewnątrz zmieniona zostaje instalacja grzewcza. Remont ma się przyczynić nie tylko do poprawienia stanu i komfortu użytkowania obiektu, ale także do oszczędności poprzez ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Zadania są realizowane w ramach projektu "Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze gminy Daleszyce". Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt pn. „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.2.

projekt

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w partnerstwie z EDU VIRTUAL Łukasz Łagan realizuje projekt pn. „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.2.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

Adresat projektu:

Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa, które uczą się lub zamieszkują na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego , znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

- kobiety,
- osoby po 50 roku życia,
- z niepełnosprawnościami,
- długotrwale bezrobotne,
- niskowykwalifikowane.

Czytaj więcej...

Postępuje termomodernizacja szkoły w Borkowie

Prace przy termomodernizacji szkoły w Borkowie nabrały tempa. Widać już efekty prac: w części budynku powstało ocieplenie, nowa elewacja i pokrycie dachowe. Ale zadanie obejmuje także prace wewnątrz, m.in. wymianę instalacji grzewczych. Inwestycję realizuje Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Marciniec z Tuczęp. W myśl tej samej umowy, remontowana jest także szkoła w Niestachowie.

Zadania są prowadzone w ramach projektu "Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze gminy Daleszyce". Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zaczęła się termomodernizacja szkół w Borkowie i Niestachowie

Szkoła Podstawowa w Borkowie

Szkoła Podstawowa w Niestachowie

Ruszyły pierwsze prace w ramach dużego projektu realizowanego przez gminę Daleszyce. Wyłoniony w przetargu wykonawca rozpoczął termomodernizację szkół podstawowych w Borkowie i Niestachowie. Prace prowadzi Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Marciniec z Tuczęp.

Zadania będą realizowane w ramach projektu "Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze gminy Daleszyce". Przedsięwzięcie realizowane będzie z udziałem środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.


Dzisiaj jest: 16 lipca 2018 Imieniny: Maria, Stefan, Eustachy

utrudnienia-obwodnica

odpady2013

aplikacja-blisko-baner

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

tpzd logo

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

11236728