System Inteligentnego Oświetlenia w gminie Daleszyce

Opublikowano: piątek, 13, październik 2017 14:09

Inteligentne, dostosowujące się do natężenia ruchu drogowego i warunków pogodowych oświetlenie uliczne zostanie zainstalowane na terenie gminy Daleszyce. W ramach inwestycji przy drogach zamontowane zostaną nowoczesne lapmy ledowe, a cały system będzie zdalnie sterowany.

12 października w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce ”. Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jest firma FBSerwis z Warszawy. Umowę podpisał burmistrz Dariusz Meresiński przy kontrasygnacie Skarbnika Jadwigi Głozowskiej, oraz wiceprezesa Zarządu spółki FBSerwis, Grzegorza Cioch.

W ramach umowy wykonawca ma wymienić 810 sztuk dotychczasowych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy w technologii LED i zainstalować System Inteligentnego Oświetlenia, który umożliwi automatyczną zmianę parametrów oświetlenia, dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Systemy Inteligentnego Oświetlenia pozwalają na ograniczenie oświetlenia przy sprzyjającej pogodzie i małym natężeniu ruchu, ale też do wzmocnienia mocy tam, gdzie konieczne jest zapewnienie większej jasności, np. na ruchliwych skrzyżowaniach czy przejściach dla pieszych.

Jest to również rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy i awariach oświetlenia. Umowa obejmuje także instalację systemu do zdalnego monitorowania wybudowanej infrastruktury, czym ma się zająć dwóch przeszkolonych w tym celu pracowników. Zmodernizowanie oświetlenia ulicznego przyczyni się do oszczędności i ochrony środowiska naturalnego, ograniczając emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Koszt inwestycji to 1.970.268,20 zł brutto. Termin realizacji zadania to I półrocze 2018 roku.