Aktualności PAP Samorząd

System Inteligentnego Oświetlenia w gminie Daleszyce

Inteligentne, dostosowujące się do natężenia ruchu drogowego i warunków pogodowych oświetlenie uliczne zostanie zainstalowane na terenie gminy Daleszyce. W ramach inwestycji przy drogach zamontowane zostaną nowoczesne lapmy ledowe, a cały system będzie zdalnie sterowany.

12 października w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce ”. Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jest firma FBSerwis z Warszawy. Umowę podpisał burmistrz Dariusz Meresiński przy kontrasygnacie Skarbnika Jadwigi Głozowskiej, oraz wiceprezesa Zarządu spółki FBSerwis, Grzegorza Cioch.

W ramach umowy wykonawca ma wymienić 810 sztuk dotychczasowych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy w technologii LED i zainstalować System Inteligentnego Oświetlenia, który umożliwi automatyczną zmianę parametrów oświetlenia, dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Systemy Inteligentnego Oświetlenia pozwalają na ograniczenie oświetlenia przy sprzyjającej pogodzie i małym natężeniu ruchu, ale też do wzmocnienia mocy tam, gdzie konieczne jest zapewnienie większej jasności, np. na ruchliwych skrzyżowaniach czy przejściach dla pieszych.

Jest to również rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy i awariach oświetlenia. Umowa obejmuje także instalację systemu do zdalnego monitorowania wybudowanej infrastruktury, czym ma się zająć dwóch przeszkolonych w tym celu pracowników. Zmodernizowanie oświetlenia ulicznego przyczyni się do oszczędności i ochrony środowiska naturalnego, ograniczając emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Koszt inwestycji to 1.970.268,20 zł brutto. Termin realizacji zadania to I półrocze 2018 roku.


Dzisiaj jest: 20 stycznia 2019 Imieniny: Fabian, Sebastian

utrudnienia-obwodnica

 

czyste-powietrzeodpady2013

aplikacja-blisko-baner

esesja logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

tpzd logo

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

11451808