5 grudnia. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Opublikowano: piątek, 04, grudzień 2020 11:47

Ustanowiony w 1986 roku przez ONZ Dzień Wolontariusza jest wyrazem uznania dla pracy trudnej, a wykonywanej bezinteresownie. Wolontariusze to osoby zaangażowane w sprawy społeczne i gotowe nieść za darmo pomoc potrzebującym. 5 grudnia – na dzień przed wspomnieniem znanego „dobroczyńcy", świętego Mikołaja, biskupa Miry – mamy więc doskonałą okazję, by docenić ich trud i uświadomić wszystkim, jak ogromny wkład niosą w życie społeczeństwa.

Pierwsze zorganizowane działania wolontariackie i organizacje charytatywne pojawiły się na świecie w XVIII wieku, głównie z inicjatywy Kościoła. Skupiały się na pomocy ofiarom działań wojennych i osobom najbiedniejszym. Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez tych aktywistów, którzy dbają o najpilniejsze potrzeby osób chorych i biednych, zwierząt i przyrody.

Organizacje pożytku publicznego na całym świecie skupiają miliony ludzi dobrej woli, którzy działają na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym. Uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych. Liczne organizacje pozarządowe zaczęły powstawać także w Polsce począwszy od lat 90-tych. Ogromny wpływ na świadomość narodową w tym zakresie wywarła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która co roku angażuje Polaków wokół wspólnej inicjatywy, dotyczącej najczęściej poprawy opieki zdrowotnej.

W gminie Daleszyce grupa mieszkańców działa w zorganizowanym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Klub Wolontariatu, ale wolontariusze to także te osoby, które są aktywne w lokalnych stowarzyszeniach, poświęcając swój czas i siły dla wspólnego dobra, to również ci z nas, którzy odpowiadają na „potrzebę chwili" i włączą się w dowolną akcję pomocową.

Szacuje się, że okazyjnie nawet 10 procent Polaków staje się wolontariuszami. Wszystkim im należą się podziękowania za serce i wysiłek; niech ogromna satysfakcja płynie do Was razem z ludzką wdzięcznością!

Magdalena Włodarska