Nowe wytyczne rządu w walce z epidemią

100dni-covid21 listopada rząd przedstawił plan działań w związku z epidemią koronawirusa na nadchodzące 100 dni. Została podjęta decyzja o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych – będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska.

„Etap odpowiedzialności” – od 28 listopada do 27 grudnia

Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym

Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada przywracamy jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.

W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2. Pamiętaj, że w przestrzeni publicznej masz obowiązek zasłaniać nos i usta. Przy wejściu do sklepu zdezynfekuj ręce lub używaj rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia

Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

Rząd wspiera branżę turystyczną. Na pomoc mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Otrzymają oni rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu.

Pozostałe zasady i ograniczenia – etap odpowiedzialności

Przemieszczanie się
•    dystans 1,5 m od innych osób;
•    ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Wydarzenia kulturalne i kina
•    Działalność zawieszona
Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
•    50% liczby miejsc siedzących, albo
•    30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny
•    Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2
•    obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania
•    W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
•    Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje
•    Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia
•    Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki
•    Działalność zawieszona

Edukacja
•    Nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Sklepy i galerie handlowe
•    Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
•    Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele
•    Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków
Gastronomia
•    Wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”
Salony fryzjerskie i kosmetyczne
•    Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami
Siłownie, kluby fitness i aquaparki
•    Działalność zawieszona
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
•    Bez udziału publiczności

Od 28.12 „etap stabilizacji” – zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych

W momencie spadku liczby zachorowań, wrócimy do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną – powiaty z najniższą liczbą chorych. Będziemy także stopniowo rozluźniać panujące restrykcje. Jakie zasady będą obowiązywały w strefach?

STREFA CZERWONA
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys.

Przemieszczanie się
•    dystans 1,5 m od innych osób;
•    ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem.

Wydarzenia kulturalne i kina
•    25 proc. miejsc zajętych przez publiczność - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.
Komunikacja zbiorowa

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
•    50% liczby miejsc siedzących, albo
•    30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny
•    Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2
•    obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania
•    W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
•    Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
•    Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje
•    Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia
•    Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki
•    Działalność zawieszona

Edukacja
•    Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna

Sklepy i galerie handlowe
•    Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
•    Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele
•    Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia
•    Wyłącznie na wynos i na dowóz

Salony fryzjerskie i kosmetyczne
•    Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki
•    Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
•    Bez udziału publiczności;

STREFA ŻÓŁTA
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.

Przemieszczanie się
•    Brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina
•    25 proc. miejsc zajętych przez publiczność - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
•    50% liczby miejsc siedzących, albo
•    30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny
•    Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 7m2

Zgromadzenia i spotkania
•    W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 25 osób.
•    Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Wesela, komunie i konsolacje
•    Ograniczenie liczby gości – max. 50 osób

Targi i wydarzenia
•    Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki
•    Ograniczona liczby osób – max. 1 os./7m2

Edukacja
•    Nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe
•    Ograniczona liczby klientów – max. 1 os./7m2

Hotele
•    Działalność bez ograniczeń

Gastronomia
•    Otwarte w g. 6:00 – 21:00

Salony fryzjerskie i kosmetyczne
•    Brak ograniczeń

Siłownie, kluby fitness i aquaparki
•    Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
•    Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
•    25 proc. miejsc zajętych przez publiczność

STREFA ZIELONA
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.

Przemieszczanie się
•    Brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina
•    50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
•    100% liczby miejsc siedzących, albo
•    50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących

Kult religijny
•    Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 4m2

Zgromadzenia i spotkania
•    W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 100 osób.

Wesela, komunie i konsolacje
•    Ograniczenie liczby gości – max. 100 osób

Targi i wydarzenia
•    Ograniczenie liczby uczestników – max. 1 os./4m2

Parki rozrywki
•    Ograniczona liczba osób – max. 1 os./4m2

Edukacja
•    Nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe
•    Działalność bez ograniczeń

Hotele
•    Działalność bez ograniczeń

Gastronomia
•    Działalność bez ograniczeń

Salony fryzjerskie i kosmetyczne
•    Działalność bez ograniczeń

Siłownie, kluby fitness i aquaparki
•    Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
•    Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
•    50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Koronawirusa masz już za sobą? Oddaj osocze i zostań honorowym dawcą

Jeżeli chorowałeś na COVID-19 i wyzdrowiałeś, osocze z Twojej krwi może bardzo pomóc innym pacjentom, którzy walczą z chorobą. Osocze może zostać pobrane od osób:
•    w wieku 18 – 65 lat, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2,
•    po wyzdrowieniu, u których minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji,
•    po spełnieniu podstawowych kryteriów kwalifikacji dla dawców krwi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z 2017 poz. 1741).

Ważne! Osocze można oddać najwcześniej po 28 dniach od wyzdrowienia po potwierdzonej przebytej chorobie COVID-19 lub po 18 dniach od zakończenia izolacji.

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/chorowales-na-COVID-19-i-wyzdrowiales-oddaj-osocze
Spełniasz te warunki? Oddaj osocze i zostań honorowym dawcą! Pomożesz innym, a sam zyskasz:
•    2 dni wolne od pracy,
•    ulgę za transport kolejowy i transport miejski,
•    pakiet konsultacji medycznej – kardiologa, neurologia, pulmonologa itp.
 
Bądź odpowiedzialny. Stosuj zasadę DDMA+W

Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Stosuj zasadę DDMA+W, czyli:
•    Dystans
•    Dezynfekcja
•    Maseczka
•    Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
•    Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy i mieszkaniu.

Źródło: gov.pl


Dzisiaj jest: 15 stycznia 2021 Imieniny: Paweł, Izydor, Aleksander

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

12395544