13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego

Opublikowano: wtorek, 13, październik 2020 09:55

Dziś szczególnie pamiętamy o tych przedstawicielach służby zdrowia, którzy pierwsi pojawiają się na miejscu tragicznych zdarzeń i wypadków oraz zapewniają pomoc każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. W Dniu Ratownictwa Medycznego dziękujemy Wam za to, że zawsze jesteście gotowi pomagać! Życzymy samych spokojnych dni oraz satysfakcji płynącej z tak odpowiedzialnej pracy, jaką jest ratowanie ludzkiego życia.

System Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) funkcjonuje w Polsce na mocy ustawy z 2006 roku. Jednostkami systemu są nie tylko zespoły ratownictwa medycznego, które pojawiają się na miejscu tragicznego zdarzenia, ale to również pracownicy szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz szpitalnych oddziałów wyspecjalizowanych w leczeniu nagłych stanów zagrażających zdrowiu i życiu. Z systemem współdziałają również służby ratownicze, takie jak straż pożarna, policja oraz Górskie, Tatrzańskie i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.