Tak pracuje Przedszkole w Daleszycach w reżimie sanitarnym

Opublikowano: poniedziałek, 17, sierpień 2020 07:40

Przedszkole Samorządowe w Daleszycach od 3 sierpnia 2020 roku pełni wakacyjny dyżur opiekuńczy. Uczęszcza na niego ponad 50 przedszkolaków. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo dzieci, zarówno pracownicy, jak i rodzice bardzo odpowiedzialnie stosują się do wprowadzonych w podczas dyżuru w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych. Praca przedszkola jest zorganizowana w oparciu o obowiązujący reżim sanitarny, wytyczne GIS, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wśród najważniejszych punktów nowego reżimu sanitarnego przedszkoli jest zwiększenie nacisku na higienę i dezynfekcję wnętrza. Do placówki nie mogą wchodzić ani rodzice, ani inne osoby z zewnątrz. Z sal usunięte zostały przedmioty, których nie da się łatwo dezynfekować (pluszaki, dywany, itp.). Posiłki wydawane są według ustalonego harmonogramu dla poszczególnych grup. Wszystkie pomieszczenia są często wietrzone, sprzątane i dezynfekowane, a po opuszczeniu budynku przez dzieci poddawane ozonowaniu.

Także dzieci przestrzegają obowiązujących w przedszkolu procedur związanych z zastosowanym reżimem. Podczas zabaw w salach zajęć, na stołówce czy spacerach unikają bliskości zachowując odpowiednie odległości, dokładnie myją ręce zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk. Każda grupa dzieci funkcjonuje w osobnej sali. Grupy dzieci nie kontaktują się ze sobą. Przedszkolaki często przebywają na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu zmianowości grup. Dzieci także nie przynoszą do placówki żadnych przedmiotów.

Warto podkreślić, że rodzice bardzo rzetelnie i odpowiedzialnie przestrzegają procedur przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola wykazując się punktualnością, co ułatwia uniknięcia tworzenia się zbiorowisk.

Od września do przedszkola będzie uczęszczać 250 przedszkolaków (10 grup). Organizacja pracy będzie się odbywać na tych samych zasadach związanych z wprowadzonym reżimem sanitarnym. Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad funkcjonowania przedszkola znajdują się na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Daleszycach w zakładce Przedszkole.