Rajd rowerowy "Szlakiem Barabasza" za nami

Opublikowano: piątek, 14, sierpień 2020 12:03

Po raz pierwszy w historii na terenie gminy Daleszyce odbył się rajd rowerowy „Szlakiem Barabasza". Nawiązywał on do rocznicy wymarszu I Batalionu 4. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w ramach akcji „Burza" oraz 100. rocznicy „Bitwy Warszawskiej". W patriotycznym rajdzie wzięli udział nie tylko mieszkańcy, ale też przyjezdni goście i harcerze.

Punktualnie o godzinie 16.00 na daleszyckim rynku zebrali się uczestnicy pierwszego rajdu rowerowego "Szlakiem Barabasza". Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Daleszycach, Kołem Gospodyń Wiejskich „Widełczanki" w Widełkach, a także z Nadleśnictwem Lasów Państwowych w Daleszycach. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński, który również wziął czynny udział w rajdzie.

- Bardzo się cieszę, że nasze stowarzyszenia wychodzą z inicjatywami, które nie tylko aktywizują mieszkańców, ale też jednocześnie podtrzymują pamięć o walczących za naszą wolność bohaterach – podkreślał podczas rajdu burmistrz Dariusz Mresiński. - Od lat działamy już na rzecz mieszkańców, organizując różnego rodzaju wydarzenia, akcje, czy też pogadanki przy ogromnym wsparciu władz samorządowych. Chcemy, aby ludzie wyszli z domu, poznali się i integrowali – zaznacza Alicja Furmanek prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej.

Inicjatorem rajdu "Szlakiem Barabasza" było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej. - Chcieliśmy, aby rajd nawiązywał do rocznicy wymarszu I Batalionu 4. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w ramach akcji „Burza" w sierpniu 1944 roku, a także do 100. rocznicy bitwy w 1920 roku zwanej „Cudem nad Wisłą". Poza tym, naszym celem była także popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, a także pokazanie mieszkańcom i zaproszonym gościom urokliwych ścieżek rowerowych przebiegających na terenie Gminy Daleszyce – mówi sekretarz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej Stanisław Golmento.

Po powitaniu przez organizatorów rajdu, jego uczestnicy wyruszyli rowerami z daleszyckiego rynku w kierunku pomnika „Brabasza", który znajduje się na Wymysłowie między Niwami a Cisowem. Tutaj modlitwę za poległych w II wojnie światowej odmówił wraz z przybyłymi gośćmi ksiądz Tomasz Baranowski, Proboszcz Parafii w Cisowie, a poległych w II wojnie światowej uczczono minutą ciszy. Delegacja złożyła też wieniec pod pomnikiem "Barabasza", a o jego historii opowiedział zebranym Leśniczy Leśnictwa Sieraków Grzegorz Kisiel.

W rajdzie "Szlakiem Barabasza" wzięło udział blisko dziewięćdziesiąt osób. Wśród nich nie zabrakło mieszkańców gminy Daleszyce, ale też przyjezdnych gości. Byli też harcerze z II Bytomskiej Drużyny Harcerzy pod nazwą „Rajza", 1 Tyskiej Drużyny Harcerek „Wrzosowisko", 1 Suwalskiej Drużyny Harcerek „Rysy", a także z 12 Suwalskiej Drużyny Harcerek „Planeta" wraz z komendantem obozu ZHR Szymonem Katryniokiem. Jak podkreślali, dla nich to była piękna lekcja historii i patriotyzmu.

W programie artystycznym zespół "Dalmarianki" zaśpiewał piosenki partyzanckie, a między nimi wybrane wiersze odczytał burmistrz Dariusz Meresiński, Ryszard Choptiany i Stanisław Golmento. Na zakończenie panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Widełczanki" zaprosiły zebranych na pyszną żołnierską grochówkę i bułeczki.

Agnieszka Olech