Informacja o otrzymaniu pomocy finansowej na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów, znajdujących się na terenie Gminy Daleszyce

Opublikowano: poniedziałek, 10, sierpień 2020 15:06

Informujemy, że Gmina Daleszyce w ramach Umowy Nr 23/2020 z dnia 15 maja 2020 roku - zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Daleszyce, otrzymała pomoc finansową od Powiatu Kieleckiego w wysokości 5000,00 zł na realizację zadania pn.: „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów, znajdujących się na terenie Gminy".

W ramach tej pomocy wyczyszczono, odmulono i rozplantowano ziemię wokół rowu melioracyjnego o nr ewid. 327, obręb 10 - Niestachów gm. Daleszyce, na odcinku od drogi powiatowej - działka ewidencyjna nr 264 /2 w kierunku działki ewidencyjnej nr 379/1, o łącznej długości ok. 455 mb.