Przebudowano kolejne drogi

Nowy blask zyskały drogi wewnętrzne w Dankowie i Kranowie. Półkilometrowe odcinki dróg zostały przebudowane przy pomocy środków pozyskanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wykonawcą przebudowy drogi w miejscowości Danków było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Dylmex-Inwestycje Sp. K. ze Staszowa. Roboty budowlane objęły między innymi: ścinanie poboczy, a następnie korytowanie, profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne, położenie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Wykonawca wyciął i wykarczował drzewa, a także wyregulował ustawienie zaworów wodociągowych.

Wartość prac wyniosła 145 tysięcy 29 złotych. Pozyskane przez samorząd gminy Daleszyce dofinansowanie wyniosło 113 tysięcy 563 złote i pochodziło ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wykonawcą przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Kranów było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o. z Kielc. Zakres prac budowlanych przewidywał mechaniczne ścinanie poboczy oraz mechaniczne przygotowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Wykonawca wyrównał istniejącą podbudowę tłuczniową warstwą kruszywa i położył nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych. Roboty budowlane objęły także utwardzenie poboczy oraz zjazdów kruszywem, wymianę przyczółków przepustu drogowego, a także oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp.

Koszt realizacji zadania to 96 tysięcy 307 złotych. Dofinansowanie wyniosło 74 tysiące 502 złote i również pochodziło ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

- Sprzyjająca pogoda pozwoliła na szybką realizację kolejnych inwestycji drogowych, dlatego przebudowy dwóch odcinków dróg w miejscowościach Danków i Kranów wykonane zostały w ekspresowym wręcz tempie – podsumowuje Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Mateusz Fąfara


Dzisiaj jest: 18 stycznia 2021 Imieniny: Piotr, Małgorzata

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

12399778