Aktualności PAP Samorząd

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce, a także podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 2, art. 152, art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza, co następuje:

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podaje się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce, określone w Uchwale Nr XXXI/25/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Określa się wzór wniosku o przyjęcie na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Podaje się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce określone w Uchwale nr XXXI/24/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Określa się wzór wniosku o przyjęcie na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Do pobrania:

- Skan zarządzenia wraz z załącznikami


Dzisiaj jest: 23 stycznia 2020 Imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund

odpady-nowe-konto.jpgodpady2013

aplikacja-blisko-baner

esesja logokielce-raj-dla-dzieci-logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

11886410