Ankieta — Polityka Senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030

Opublikowano: czwartek, 29, sierpień 2019 08:37

zit-kof-logoSzanowni Państwo!

W związku z opracowywaniem Polityki Senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030 zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym. W badaniu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 60 rok życia.

Uzyskane w trakcie badania informacje posłużą do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy sytuacji i potrzeb osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, zaś w dalszej kolejności do stworzenia Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030, której zadaniem będzie poprawa jakości życia osób mających 60 i więcej lat. Ankieta jest anonimowa.

Ankietę można wypełnić wchodząc w podany niżej link:

https://eu-consult.info.pl/2/index.php/526493?lang=pl