Aktualności PAP Samorząd

Drogi w Sukowie i Brzechowie będą przebudowane - jest wykonawca inwestycji!

Lada dzień ruszą prace budowlane przy przebudowie dwóch dróg wewnętrznych, w miejscowościach Suków i Brzechów. Samorząd gminy podpisał w tej sprawie stosowną umowę z wykonawcą. Łączna wartość inwestycji to ponad 400 tysięcy złotych. Realizacja zadania będzie dofinansowana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Umowa z wykonawcą podpisana

24 lipca samorząd gminy Daleszyce podpisał umowę z wykonawcą zadania przebudowy dróg na terenie gminy Daleszyce, odcinków w Sukowie i Brzechowie. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym zaproponowało Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o. o. DYLMEX-Inwestycje ze Staszowa. Prace budowlane ruszą lada dzień i zakończą się jeszcze w tym roku.

Modernizacja drogi w Brzechowie

Zamówienie na które została podpisana umowa z wykonawcą zostało podzielone na dwa zadania. Pierwsze z nich obejmuje prace modernizacyjne w miejscowości Brzechów, tzw. Przygun na odcinku drogi o długości 730 metrów i szerokości 4 metrów. Wykonawca zadba o roboty pomiarowe i obsługę geodezyjną. W planach jest mechaniczne ścinanie poboczy oraz wszelkie prace przygotowawcze do położenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, jak: profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, podbudowy z kruszywa łamanego oraz położenie warstwy wiążącej. Wykonawca utwardzi też pobocza po obu stronach drogi oraz zjazdy i postawi znaki drogowe. Wykona także i zamontuje tablicę informacyjną określającą dofinansowanie zadania.

Wartość przebudowy to 229 tysięcy 656 złotych. Pomoc finansowa pozyskana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pokryje 80% kosztów kwalifikowalnych. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to 15 października tego roku.

Przebudowa drogi w Sukowie

Drugie zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 668 metrów w miejscowości Suków, tzw. Papiernia. Wykonawca zabezpieczy obsługę geodezyjną, przeprowadzi roboty pomiarowe i podobnie jak w Brzechowie, zetnie pobocza. Następnie wykorytuje jezdnię o szerokości trzech metrów, wykona warstwy konstrukcyjne, odsączające i podbudowę z kruszywa. Następnie położy warstwę wiążącą i nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych. Pobocza i zjazdy zostaną utwardzone kruszywem, nasypy uformowane, drzewa wycięte i wykarczowane, a studzienki kanalizacyjne i zawory wodociągowe wyregulowane. Przy drodze staną nowe znaki drogowe i tablica informacyjna określająca dofinansowanie zadania.

Wartość prac wyceniono na kwotę 171 tysięcy 769 złotych. Podobnie jak w przypadku drogi w Brzechowie, koszty kwalifikowalne w 80% zostaną pokryte z dofinansowania pozyskanego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 15 października tego roku.

Agnieszka Olech


Dzisiaj jest: 10 grudnia 2019 Imieniny: Julia, Judyta, Daniel

odpady-nowe-konto.jpgodpady2013

aplikacja-blisko-baner

esesja logokielce-raj-dla-dzieci-logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

11824806