Wybrano najciekawsze projekty do realizacji w ramach rządowego Programu Dom Kultury+

Opublikowano: środa, 24, lipiec 2019 10:39

dom-kulturyPo czerwcowej konferencji inauguracyjnej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach rozpoczął realizację zadania pod nazwą „Bogactwa Ziemi Daleszyckiej” przygotowanego w ramach rządowego programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019. Od czerwca do połowy lipca trwał nabór wniosków konkursowych na nowatorskie działania, a 16 lipca kapituła wybrała te projekty, które najtrafniej wpisały się w ramy realizacji celów zawartych w regulaminie naboru. Mają one owocować stworzeniem ciekawych wydarzeń związanych z kulturą.

Przypomnijmy, celem programu jest zwiększenie zaangażowania ośrodków kultury w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców poszczególnych gmin. - Oprócz rozwoju infrastruktury gminy Daleszyce mocno stawiamy też na działania prospołeczne i kulturalne. Program ma pobudzać aktywność mieszkańców i pomóc w nawiązaniu współpracy w celu wspomagania kapitału społecznego i kulturowego. To doskonała okazja, aby lokalne środowiska poznały nowe możliwości zarządzania kulturą, ale przede wszystkim własne potrzeby w tym zakresie – mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

W ramach programu ośrodki kultury z całego kraju mogły ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części. Pierwszym z nich była diagnoza potrzeb lokalnego społeczeństwa i szukanie pomysłów związanych z kulturą, które mieszkańcy chcieliby zrealizować. Kolejnym krokiem było opracowanie przez Dom Kultury w Daleszycach zasad wyboru najciekawszych inicjatyw i wybór kilku z zaproponowanych przez przedstawicieli danego środowiska. Na tę część zadania daleszycki M-GOK pozyskał z programu 7 tys. złotych.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy od 24 czerwca do 12 lipca ogłoszono nabór na inicjatywy lokalne. W jego trakcie wpłynęło osiem wniosków konkursowych. 16 lipca kapituła w pięcioosobowym składzie po wnikliwym rozpatrzeniu wybrała pięć z nich. Pierwszą inicjatywą będzie „Marzyskie babie uczą tradycji ludowych” Koła Gospodyń Wiejskich z Marzysza. Druga inicjatywa to „Sołeckie kino pod chmurką” Rady Sołeckiej z Marzysza. Kolejny pomysł, który został dobrze oceniony przez kapitułę konkursową to „Spotkanie z kulturą w Bałtowie” Nieformalnej Grupy Wsparcia „Tacy Sami”. Pozostałe dwie inicjatywy to: „Baśniowy Świat Kultury” Rady Sołeckiej z Sierakowa i „Przegląd twórczości ludowej gminy Daleszyce” Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich gminy Daleszyce.

Druga część programu obejmie realizację zadań wspólnie z autorami najciekawszych inicjatyw w oparciu o stworzony plan. Łącznie na ten cel Narodowe Centrum Kultury oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach przeznaczy 23 tys. 100 złotych. Projekty będą realizowane od 26 sierpnia do 20 października tego roku. – Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za chęć współpracy oraz czas poświęcony na przygotowanie wniosków. Liczymy na dalszą owocną wspólną pracę na rzecz społeczności gminy Daleszyce – podsumowuje Norbert Wojciechowski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodek Kultury w Daleszycach.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019.

Agnieszka Olech