Konkurs unieważniony przez brak ofert

Opublikowano: wtorek, 02, lipiec 2019 12:51

osrodek-zdrowia-daleszyceW Biuletynie Informacji Publicznej naszego urzędu 5 czerwca, zostało zamieszczone zaproszenie do składania ofert w konkursie dotyczącym świadczenia usług zdrowotnych w Ośrodkach Zdrowia w Daleszycach i Szczecnie.

Komisja konkursowa poinformowała, że na dzierżawę budynków wraz ze składnikami majątkowymi Ośrodka Zdrowia w Daleszycach i Szczecnie dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej udzielającego świadczeń zdrowotnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce, nie wpłynęła żadna oferta.

Potencjalni zleceniobiorcy zobowiązani byli do prowadzenia zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla mieszkańców naszej gminy przez okres 5 lat, począwszy od 1 lipca 2019 r.

Po długich rozmowach z radnymi i obecnym dzierżawcą podjęta została decyzja o przedłużeniu obowiązującej umowy.

Mateusz Fąfara