Kolejne dofinansowanie

Opublikowano: wtorek, 02, lipiec 2019 12:29

Gmina Daleszyce otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Niestachowie. Umowę z marszałkiem województwa Andrzejem Bętkowskim i wicemarszałek Renatą Janik podpisali w Bielinach, burmistrz Dariusz Meresiński i zastępca skarbnika Ilona Piwowarska.

Mowa tu o kontynuacji prac związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej w Niestachowie. Przypomnijmy, w myśl umowy podpisanej w 2017 roku między wykonawcą inwestycji a gminą Daleszyce, szkoła w Niestachowie zyska nowy segment sportowo-dydaktyczny. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny z salą gimnastyczną, sześcioma salami lekcyjnymi i świetlicą. W nowym budowanym właśnie skrzydle powstanie również punkt przedszkolny i pomieszczenia administracyjne, a w części sportowej szatnie i węzeł sanitarny. Placówka po modernizacji dostosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Do tej pory wychowanie fizyczne dzieci miały na korytarzu. W przyszłym roku już planujemy oddanie sali gimnastycznej, więc te warunki bardzo się poprawią. – mówił Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

- Rozbudowa jest bardzo ważna dla uczniów i mieszkańców Niestachowa, którzy od lat czekają na powiększenie placówki i dostosowanie jej do potrzeb dzieci i młodzieży. Wyrównanie szans edukacyjnych wśród rówieśników przyświecało od początku burmistrzowi, Dariuszowi Meresińskiemu, za co mu bardzo dziękuję – dodaje dyrektor SP  w Niestachowie, Elżbieta Kasperek.

Inwestycja będzie realizowana do 2020 roku, jej całkowita wartość to 3.398.145,39 złotych brutto.

Mateusz Fąfara