Burmistrz z absolutorium

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński jednogłośnie otrzymał absolutorium z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. Finanse samorządu pozytywnie oceniła Rada Miejska, a wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium było jednym z najważniejszych punktów obrad podczas sesji Rady Miejskiej w Daleszycach, która odbyła się 17 czerwca 2019 r. Radni wyrazili w nim swoją opinię na temat działań burmistrza związanych z wykonaniem budżetu za 2018 r. Na sesji burmistrz, Dariusz Meresiński zaprezentował obszerną prezentację na temat zakończonych i trwających zadań inwestycyjnych, które realizowane są na terenie Miasta i Gminy Daleszyce, a także na temat stanu finansowego gminy.

Przeprowadzona ocena budżetu gminy za 2018 rok wskazuje, że jego realizacja była dla Gminy Daleszyce gospodarczo korzystna oraz w odniesieniu do finansów gminy prawidłowa.

Dochody gminy ogółem za 2018 rok wyniosły 75,4 mln. W porównaniu do 2017 dochody ogółem były wyższe o 4,5 mln zł. Natomiast wydatki gminy za 2018 rok zamknęły się kwotą 74,5 mln zł. W porównaniu do roku 2017 wydatki były wyższe o 4,2 mln zł.

- Ustabilizowanie finansów gminy, a także umiejętne sięganie po środki zewnętrzne dało nam możliwość realizacji szeregu ważnych zadań inwestycyjnych – mówił podczas sesji burmistrz Dariusz Meresiński.

- Wszystkie inwestycje przeprowadzone zostały zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Finanse naszego samorządu są w dobrej kondycji, co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa – dodał Burmistrz.

Daleszyce wzorem dla innych

Podczas sesji absolutoryjnej głos zabrali przybyli goście, którzy docenili ciężką pracę naszego samorządu. Senator RP Krzysztof Słoń mówił, że jest pod wielkim wrażeniem i z satysfakcją przysłuchiwał się przedstawionemu przez Burmistrza sprawozdaniu.

- Zadłużenie jest na niespotykanie niskim poziomie od lat, co zasługuje na wielkie uznanie. Odwiedzam inne samorządy, to oczywiście, też realizują wiele projektów samorządowych, infrastrukturalnych z dziedziny społecznej, ale muszą przy tym niestety zadłużać dosyć znacznie budżety swoich samorządów. Bardzo dziękuję, że tutaj w Daleszycach jest inaczej, że trzymacie Państwo nad tym rękę, a jednocześnie prowadzicie taką inwestycyjną ekspansję bo rzeczywiście w każdej dziedzinie funkcjonowania samorządu, a co za tym idzie funkcjonowania mieszkańców, macie Państwo do zaoferowania szereg przedsięwzięć i sądzę, że one spotykają się również z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, co zresztą dzisiaj wyrazili Państwo Radni głosowaniem nad udzieleniem Panu Burmistrzowi absolutorium, którego bardzo serdecznie gratuluję. – mówił Senator.

- Cieszę się, że na terenie powiatu w którym realizuję swoją aktywność senatorską jest również Gmina Daleszyce, którą często przedstawiam jako wzór dobrego gospodarowania i śmiałych przedsięwzięć (…) Gdy słyszę o Daleszycach to zawsze jestem „za” ponieważ wiem że środki przekierowane do Państwa zawszą są dobrze wykorzystane i to też jest wtedy satysfakcja i sukces nas wszystkich – podsumował swoje wystąpienie senator Krzysztof Słoń.

Gratulacje, słowa uznania i chęć współpracy w kolejnych latach deklarowali również obecni na sesji: Wicewojewoda Świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, Starosta Kielecki Mirosław Gębski, Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert Kaszuba oraz Radna Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala.

Inwestycje, inwestycje, inwestycje!

Zrealizowano wiele ważnych inwestycji, a jednocześnie w budżecie zapewniono niezbędne środki finansowe dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich placówek szkolnych, przedszkoli, żłobka, a także na właściwe utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, dotację do transportu zbiorowego, modernizację dróg i budowę chodników, dostawę energii elektrycznej do gminnych obiektów, placów, oświetlenia ulicznego, opiekę społeczną, utrzymanie obiektów sportu masowego, świetlice i placówki kultury, współpracę z ośrodkami zdrowia, a także dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Orkiestry Dętej.

Zakończyły się lub wkrótce zakończą inwestycje realizowane w całej gminie Daleszyce, które sprawiają, że mieszkańcom żyje się tu coraz lepiej, a kolejni chcą się tu osiedlać.

Wkrótce zakończy się warta około 140 mln zł budowa obwodnicy Daleszyc i Sukowa, a także trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestachowie, Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach oraz świetlicy wiejskiej przy OSP w Komórkach. Zakończyły się prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Sierakowie. Termomodernizację przeszło 9 obiektów użyteczności publicznej. Ruszyły prace projektowe na zadanie budowy 5 sal gimnastycznych przy szkołach na terenie naszej gminy. Cały czas budowane są kilometry kolejnych dróg i chodników, a także wymieniane i dowieszane kolejne energooszczędne lampy. Budowana jest sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna.

- Wymieniać można bardzo dużo i cieszę się, że mogę to zrobić. To oznacza, że obraliśmy drogę w dobrym kierunku i dzięki dobrej współpracy możemy osiągnąć bardzo wiele. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wojewodzie Świętokrzyskiemu Agacie Wojtyszek, Marszałkowi poprzedniej kadencji Adamowi Jarubasowi oraz Marszałkowi obecnej kadencji Andrzejowi Bętkowskiemu, Radnym Sejmiku, Staroście i Radnym Powiatu Kieleckiego, Radnym Rady Miejskiej w Daleszycach, Sołtysom, Radom Sołeckim. Przewodniczącej oraz Zarządowi Miasta Daleszyce, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce i jednostek samorządowych, organizacjom pozarządowym, a w szczególności mieszkańcom, którzy przyczynili się do wykonania ubiegłorocznego budżetu – podsumował Burmistrz.

Mateusz Fąfara


Dzisiaj jest: 7 czerwca 2020 Imieniny: Jarosław, Robert, Wiesław

wybory-prezydenta-logozakladka-koronawirus2-www

odpady-nowe-konto.jpg

odpady2013

info-radca-prawny-www

aplikacja-blisko-baner

esesja logokielce-raj-dla-dzieci-logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

12075472