Aktualności PAP Samorząd

Informacja dla rolników - Lista Odmian Zalecanych (LOZ) dla województwa świętokrzyskiego

29 stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się zimowe posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Posiedzenie poświęcone było ustaleniu planu badań oraz doborów odmian na sezon 2019 dla doświadczeń z roślinami jarymi oraz ustaleniu List Odmian Zalecanych dla województwa świętokrzyskiego ze zbożami ozimymi i jarymi oraz ziemniakiem.

Po raz pierwszy została utworzona Lista Odmian Zalecanych wstępnie rekomendowanych dla grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, soi i rzepaku ozimego.

Na podstawie art. 27.1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi prze COBORU i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDO podjęto decyzję o utworzeniu Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Tab. 1. Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Zboża

 Pszenica ozima

 1. ARKADIA
 2. LINUNS
 3. SKAGEN
 4. DELAWAR
 5. OSTROGA
 6. RGT KILIMANJARO
 7. ARTIST
 8. FAKIR
 9. ROTAX

 Pszenica jara

 1. GOPLANA
 2. TYBALT
 3. VARIUS
 4. NIMFA
 5. RUSAŁKA
 6. JARLANKA
 7. HERENDA
 8. FRAJDA

Pszenżyto ozime

 1. BOROWIK
 2. MELOMAN
 3. TULUS
 4. LOMBARDO
 5. TRAPERO
 6. SUBITO
 7. KASYNO
 8. SEKRET

 Jęczmień jary

 1. ELLA
 2. SOLDO
 3. RUBASZEK
 4. KWS VERMONT
 5. PAUSTIAN
 6. POLONIA STAROPOLSKA
 7. TEKSAS

 Żyto ozime

 1. DAŃK. AMBER
 2. DANK. HADRON
 3. SU PERFORMER F1
 4. KWS LIVADO F1
 5. SU NASRI F1
 6. KWS DOLARO F1
 7. KWS BINNTTO F1

 Owies

 1. BINGO
 2. BRETON
 3. ZUCH
 4. KOMFORT
 5. HARNAŚ
 6. MONSUN

Ziemniaki

Ziemniak bardzo wczesny

 1. DENAR
 2. LORD

Ziemniak średnio późny i późny

 1. JELLY

Ziemniak wczesny

 1. BELLAROSA
 2. GWIAZDA
 3. VINETA
 4. BOHUN

Ziemniak średnio wczesny

 1. SATINA
 2. TAJFUN
 3. JUREK
 4. LECH
 5. OBERON

Groch siewny, łubin wąskolistny, soja, rzepak ozimy

Łubin wąskolistny

 1. BOLERO
 2. SALSA
 3. SAMBA
 4. TANGO

Rzepak ozimy

Odmiany populacyjne

 1. BIRDY
 2. ES VALEGRO
 3. SY ILONA
 4. QUARTZ

Odmiany mieszańcowe

 1. ATORA F1
 2. BONANZA F1
 3. KUGA F1
 4. POPULAR F1
 

Soja

Średnio wczesna

 1. ABELINA
 2. SIRELIA

Późna

 1. GL MELANIE
 2. LISSABON

Bardzo późne

 1. KOFU
 2. NAYA
 

Groch siewny

 1. ASTRONAUTE
 2. BATUTA
 3. TARCHALSKA
 4. TURNIA
 5. SPOT

Powyższa Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie świętokrzyskim w latach 2016-2018. Wymienione odmiany wykazywały się w ostatnich latach dużą przydatnością do uprawy w warunkach naszego województwa co przekłada się na uzyskanie lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

Jarosław Nowak

https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Lista-Odmian-Zalecanych-LOZ-dla-wojewodztwa-swietokrzyskiego/idn:930


Dzisiaj jest: 24 maja 2019 Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena

utrudnienia-obwodnica

wybory-europarlament

czyste-powietrzeodpady2013

aplikacja-blisko-baner

esesja logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

tpzd logo

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

11589382