Zarząd OSP Smyków z absolutorium

Opublikowano: piątek, 08, marzec 2019 14:13

W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykowie odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2018 rok.

Po odczytaniu sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej i po przedstawieniu projektu planu działalności i planu finansowego za rok 2018 zarząd otrzymał absolutorium. Jednogłośnie przyjęty został również plan pracy oraz plan finansowy na bieżący rok.

Najważniejszym tegorocznym zadaniem wskazanym przez druhów ze Smykowa jest chęć zakupienia do ich jednostki średniego samochodu bojowego.

Oprócz strażaków ze Smykowa, w spotkaniu udział wzięli także: st. kpt. Michał Świąder, Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Marian Piątek, prezes MGZ OSP w Daleszycach, Szczepan Furmanek, Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach, Norbert Wojciechowski, prezes OSP Daleszyce, Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Rafał Siwonia, Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach oraz Dariusz Dzięcioł, Radny Rady Miejskiej w Daleszycach.

Burmistrz Dariusz Meresiński serdecznie podziękował druhnom i druhom za poświęcenie we wszystkich akcjach ratowniczych w których uczestniczyli. Podkreślił również jak ważną rolę w społeczeństwie pełnią strażacy ochotnicy.

- Wasza jednostka sukcesywnie się rozwija. Macie plany i ambicje, aby być coraz lepszymi i dlatego będę wspierał każde inicjowane przez Was przedsięwzięcia – podsumował Burmistrz.

Mateusz Fąfara