Aktualności PAP Samorząd

Informacja dotycząca harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I

Informacja dotycząca harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce, a także  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Na terenie Gminy Daleszyce dzieci realizują wychowanie przedszkolne w następujących przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego:
1.    Przedszkole Samorządowe w Daleszycach wchodzące w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce;
2.    Oddziały Przedszkolne w następujących publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Daleszyce:
1)    Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie, Suków 215, 26-021 Daleszyce,
2)    Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie, Niestachów 271, 26-021 Daleszyce,
3)    Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy, Mójcza 9, 26-021 Daleszyce;

3.    publiczne inne form wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Daleszyce:
1)    Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka "Barabasza" w Daleszycach z lokalizacją w Widełkach, Widełki 38, 26-021 Daleszyce,
2)    Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka "Barabasza" w Daleszycach z lokalizacją w Cisowie, Cisów 44, 26-021 Daleszyce,
3)    Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie, Suków 215, 26-021 Daleszyce,
4)    Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy, Mójcza 9, 26-021 Daleszyce;
4.    Oddziały Przedszkolne w następujących publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez stowarzyszenia:
1)    Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie, Szczecno 172, 26-015 Pierzchnica,
2)    Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie, Sieraków 38, 26-021 Daleszyce,
3)    Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie, Borków 36b, 26-021 Daleszyce,
4)    Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu, Marzysz Drugi 12, 20-021 Daleszyce,
5)    Szkoła Podstawowa w Brzechowie, Brzechów 41, 26-021 Daleszyce,
6)    Szkoła Podstawowa im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu, Słopiec Szlachecki 86, 26-021 Daleszyce;
5.    publiczne inne form wychowania przedszkolnego prowadzone przez stowarzyszenia:
1)    Punkt Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie, Szczecno 172, 26-015 Pierzchnica,
2)    Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sierakowie, Sieraków 38, 26-021 Daleszyce,
3)    Punkt Przedszkolny w Borkowie, Borków 36b, 26-021 Daleszyce,
4)    Punkt Przedszkolny Kubuś przy Publicznej Szkole Podstawowej, Marzysz Drugi 12, 20-021 Daleszyce,
5)    Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Brzechowie, Brzechów 41, 26-021 Daleszyce,
6)    Punkt Przedszkolny Szkoły Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu, Słopiec Szlachecki 86, 26-021 Daleszyce.
Na terenie Gminy Daleszyce uczniowie realizują obowiązek szkolny w ww. szkołach podstawowych.

Skan dokumentu: Zarządzenia nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 24 stycznia 2019r.


Dzisiaj jest: 21 lutego 2019 Imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstus

utrudnienia-obwodnica

 

czyste-powietrzeodpady2013

aplikacja-blisko-baner

esesja logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

tpzd logo

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

11491816