Aktualności PAP Samorząd

Szkoła młodych patriotów to my!

W okresie od 15 stycznia 2018 roku do 15 czerwca 2018 roku Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie Szkoła młodych patriotów organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. W ramach zadań konkursowych należało podjąć szereg działań i przedstawić z każdego z nich jury konkursu szczegółowe sprawozdanie. W czasie trwania konkursu w szkole:

1. Przeprowadzono konwersatoria pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

Zajęcia zorganizowano we wszystkich klasach. W grupie młodszych dzieci nauczyciele rozmawiali z wychowankami o przywiązaniu do ojczyzny, do swojej miejscowości, uczyli dostrzegać jej piękno.W klasach IV - VII przeprowadzono lekcje wychowawcze dotycząca patriotyzmu, postaw patriotycznych oraz współczesnego rozumienia tego problemu.

2. Przygotowano plakaty „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Uczniowie na lekcjach plastyki wykonali różnymi technikami plakaty pt. „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Prace uczniów zaprezentowano na forum szkoły.

3. Przeprowadzono sondaż wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

Uczennice klasy VII rozmawiały z uczniami, nauczycielami, pracownikami obsługi oraz mieszkańcami Mójczy. Efekty dwudniowej pracy zostały opracowane na piśmie i zarejestrowane na zdjęciach.

4. Zorganizowano ogólnoszkolny konkurs wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.

Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe (kl.IV-V,kl.VI-VII), pytania dostosowano do poziomu wiedzowego uczestników. Zagadnienia konkursowe dotyczyły polskich symboli narodowych, ważnych wydarzeń z życia narodu(m.in. zjazd w Gnieźnie, bitwa pod Grunwaldem, powstania narodowo-wyzwoleńcze), postaci historycznych i ich roli w krzewieniu patriotyzmu. Test składał się z różnorodnych pytań: jednokrotnego wyboru, P/F, wielokrotnego wyboru, z luką, analizy tekstu źródłowego, krótkiej odpowiedzi. Uczniowie na rozwiązanie testu mieli 45 min. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, wzięło w nim udział ok.20 % uczniów kl.IV-VII.

5. Przygotowano ogólnoszkolny konkurs poezji i pieśni patriotycznej.

27.04.2018 roku w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy odbył się Szkolny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej - „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”. Celem przedsięwzięcia było uczczenie ważnych dla Polski rocznic wydarzeń historycznych: Święta Pracy, Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, zakończenia II wojny światowej. Teksty pieśni i wierszy, które można było usłyszeć podczas konkursu, nawiązywały więc tematyką do ważnych świąt państwowych obchodzonych w maju.Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe ( klasy młodsze- 0- III, klasy starsze-IV-VII) oraz tematyczne ( pieśń i wiersz). W kategorii poezja uczniowie klas młodszych wspólnie recytowali wiersze. Z kolei przedstawiciele klas starszych wystąpili indywidualnie, prezentując utwory Władysława Bełzy, Adama Mickiewicza, Antoniego Słonimskiego, Marii Konopnickiej,Tadeusza Kubiaka, Hanny Ożogowskiej oraz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.W kategorii pieśń występ wokalny klas młodszych został przyjęty entuzjastycznie przez publiczność. Uczniowie klas starszych również doskonale poradzili sobie z poważnym repertuarem utworów patriotycznych.

6. Opracowano Kodeks Postaw Patriotycznych.

W każdym oddziale, od klasy czwartej do klasy siódmej, na godzinach wychowawczych oraz lekcjach historii, przeprowadzone zostały przez nauczycieli pogadanki na temat trudnej historii naszej Ojczyzny, znaczenia symboli narodowych oraz konieczności kultywowania tradycji naszego narodu. Na kolejnych zajęciach odbywały się warsztaty, na których uczniowie, w kilkuosobowych grupach, pracując metodą ”burzy mózgów” odpowiadali na pytanie: Czym dla Ciebie jest „patriotyzm”? Każdy uczeń zapisywał swoją interpretację na arkuszu papieru. Następnie lider zespołu prezentował efekty pracy grupy. Udzielone odpowiedzi zostały następnie pogrupowane zgodnie z regułą powtarzalności w zespołach. W ten sposób w każdej klasie uczniowie spisali wg nich najważniejsze zasady, którymi powinien kierować się młody patriota. Samorząd Szkolny pod kierunkiem nauczyciela – opiekuna, stworzył na podstawie zebranych, wyżej wspomnianych, zasad - Kodeks Postaw Patriotycznych. Kodeks ten został zapisany na biało-czerwonym arkuszu i wyeksponowany na szkolnym korytarzu.

7. Przygotowano i przeprowadzono konkurs literacki-Motyw małe ojczyzny w literaturze.

W konkursie brali udział uczniowie klas VI- VII. Do finału zakwalifikowano 7 prac (3 wypracowania zostały napisane przez uczniów klasy VI i 4 z klasy VII).Uczestnicy konkursu wykorzystali utwory literackie polskich pisarzy i poetów. Najlepsze prace uczniowie zaprezentowali na forum klasy. Udział w konkursie był ważnym doświadczeniem dla uczniów:poszerzył ich umiejętności analizy literackiej i pozwolił udoskonalić warsztat pisarski.

8. Nauczyciele wzięli udział w 35 godzinnym kursie e- learningowym Szkoła młodych patriotów organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.

Szkoła w ramach konkursu zrealizowała również zadania dodatkowe, m.in. rajd Szlakiem Wybranieckich(region-moja mała ojczyzna) i wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego (klasy starsze).

Wszystkie powyższe działania zakończyły się sukcesem i Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy może pochwalić się certyfikatem Szkoły młodych patriotów.

Wszystkim zaangażowanym w działania konkursowe dziękujemy i serdecznie gratulujemy.

Dyrekcja SP w Mójczy


Dzisiaj jest: 21 lutego 2019 Imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstus

utrudnienia-obwodnica

 

czyste-powietrzeodpady2013

aplikacja-blisko-baner

esesja logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

tpzd logo

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

11491810