Wysoka ocena pre-ratingowa Daleszyc!

Opublikowano: czwartek, 01, marzec 2018 07:59

pre-ratingGmina Daleszyce uzyskała wysoką ocenę pre-ratingową w badaniach oceniających kondycję budżetów polskich jednostek samorządu terytorialnego. Osiągnięty wynik, mieszczący się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+, najprościej mówiąc, świadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej gminy, co daje duże możliwości inwestycyjne i rozwojowe.

- Na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez Daleszyce. Jest to dowodem, iż w sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządzacie Państwo środkami publicznym, w pełni wypełniając mandat zaufania uzyskany od wyborców w wyborach samorządowych – oceniają autorzy zestawienia w piśmie przesłanym do Urzędu.

Co to wszystko oznacza? W wielkim skrócie – dobra wysoka ratingowa oznacza, że gmina jest w dobrej sytuacji finansowej, jej zadłużenie w porównaniu do innych samorządów nie jest duże.

Badania przeprowadzone zostały na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego, wykonała je agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o. z Poznania, podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, a której wysokie kwalifikacje zostały potwierdzone przez Europejski Nadzór Bankowy w Londynie.