Umowa na budowę oświetlenia podpisana

Opublikowano: środa, 28, luty 2018 16:56

W Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce”. Umowa obejmująca budowę i dobudowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii energetycznych oraz montaż nowych słupów oświetleniowych i opraw typu LED podzielona została na trzy zadania.

Pierwszym jest, dobudowa oświetlenia ulicznego w Daleszycach, przy drodze gminnej ul. Za Ścięgnami, budowa oświetlenia ulicznego Suków – Modrzewie , przy drodze powiatowej oraz dobudowa oświetlenia ulicznego w Słopcu (w kierunku Borkowa). Wartość zadania wyniesie 37.900,00 zł.

Kolejnym zadaniem wartym 34.231,00 zł jest, dobudowa oświetlenia ulicznego w Borkowie (w kierunku Kaczyna okolice posesji nr 59b do 61c), dobudowa oświetlenia ulicznego w Kaczynie (początek sołectwa od strony Marzysza) oraz dobudowa oświetlenia ulicznego w Dankowie (tzw. Górka).

Trzecią częścią umowy jest, dobudowa oświetlenia ulicznego w Daleszycach przy ul. Mickiewicza oraz ul. Dębczyna , budowa oświetlenia ulicznego w Brzechowie – (za szkołą, rejon przy posesji nr 49b) o wartości 36.840,00 zł.

Całość zadania zostanie sfinansowana ze środków własnych gminy i wyniesie 108.971,00 zł. Wykonawcą zadania będzie firma „PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ZAKŁAD Instalacji Elektrycznych i Pomiarowych ze Szczecna.

Burmistrz, Dariusz Meresiński przy kontrasygnacie Skarbnika Jadwigi Głozowskiej podpisał umowę z właścicielem firmy Stanisławem Jamiołem.