Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Człowiekiem Roku 2017!

Opublikowano: środa, 28, luty 2018 08:53

23 lutego odbyła się gala finałowa plebiscytu „Człowiek Roku 2017” zorganizowanego przez kieleckie „Echo Dnia”. Wśród laureatów znalazł się Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Tradycyjnie, jak co roku, tak i w tegorocznym plebiscycie zwycięzców wybierali czytelnicy „Echa Dnia”. W edycji na rok 2017 w kategorii „Samorządność i społeczność lokalna w województwie świętokrzyskim” zaszczytny tytuł „Człowieka Roku” został przyznany Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce, Dariuszowi Meresińskiemu. Został on doceniony za wspieranie rodzin zagrożonych przemocą. – Pomoc rodzinom zagrożonym przemocą z terenu gminy Daleszyce, to cały szereg działań podjętych przez samorząd i pilotowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tu ogromne podziękowania i słowa uznania powinny trafić do pani kierownik MGOPS, Renaty Segiecińskiej oraz pracowników ośrodka. Bez nich nie byłoby projektu „SOS dla Rodziny”, który okazał się krokiem milowym w stronę pomocy rodzinom w tak trudnym i drażliwym dla nich obszarze – powiedział Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Przypomnijmy, projekt daleszyckiego MGOPS powstał w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” i został oceniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako najlepszy w Polsce. Pierwsze miejsce w ministerialnym konkursie było ogromnym wyróżnieniem w skali całego kraju.

Nagrodzony projekt został uruchomiony w czerwcu i trwał do grudnia 2017. Przygotował go Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Daleszyce. Przedsięwzięcie pod hasłem „SOS dla Rodziny” było skierowane do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą. Jego głównym założeniem było uświadomienie rodzinom tego, że przemoc nie jest rozwiązywaniem problemów. Podczas zorganizowanego cyklu warsztatów terapeutycznych uczono budowania odpowiednich relacji na linii rodzic-dziecko, a także rozpoznawania emocji i oswajania ich bez używania przemocy. Oprócz warsztatów terapeutycznych zorganizowano także spotkania informacyjne z policją, rodzinny festyn pod nazwą „Dzień Wspaniałej Rodziny”, mini prelekcje z psychologiem dziecięcym, pedagogiem i mediatorem oraz zabawę mikołajkową. W ramach programu w Daleszycach powstał również jedyny w województwie świętokrzyskim Ośrodek Mediacji. W minionej edycji programu postanowiono wyjść naprzeciw pojawiającym się potrzebom mieszkańców i rozszerzono dostępność mediacji i pomocy terapeutycznej dla osób nieletnich.

Jak podkreślił Burmistrz Dariusz Meresiński, program „SOS dla Rodziny” to bardzo istotny element ochrony dzieci i rodzin z terenu gminy Daleszyce, które są zagrożone przemocą, a nagroda przyznana przez czytelników „Echa Dnia” jest doskonałym zwieńczeniem i uhonorowaniem wysiłku wielu zaangażowanych w program pomocowy osób.