Sprawdź ważność dowodu osobistego!

Opublikowano: wtorek, 27, luty 2018 14:07

dowodBurmistrz Miasta i Gminy Daleszyce przypomina o konieczności wymiany dowodów osobistych, w związku z kończącymi się terminami ich ważności.

Ponad 500 nieważnych dowodów

Wymiana dotyczy mieszkańców całej gminy Daleszyce, którym dowody osobiste wydano do 2008 roku w związku z upływem terminu ich ważności (10 lat). Wymianie nie podlegają jedynie dowody osobiste wydane z nieoznaczonym terminem ważności. W ciągu najbliższych 30 dni upływa termin ważności dowodów osobistych 100 mieszkańcom naszej gminy, natomiast 500 osób posługuje się dowodami już nieważnymi.

Nieważny dowód = problemy

Informacja o nieważnym dowodzie osobistym przekazywana jest niezwłocznie do Systemu Informacyjnego Schengen. Posługiwanie się dowodem nieważnym może powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granicy lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu (bank, poczta, urzędy).

Należy pamiętać, że na wymianę dowodu osobistego oczekuje się do 30 dni, obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz nowy format fotografii. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w pokojach nr 28 i 29 w UMiG Daleszyce lub w dowolnym urzędzie gminy na terytorium naszego kraju. Wymiana dowodu osobistego jest całkowicie bezpłatna.

Sprawdź czy Twój dowód osobisty nie utracił terminu ważności.