OSP Suków z nową łodzią ratunkową

Opublikowano: czwartek, 15, luty 2018 17:58

W siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu dla 6 komend Państwowej Straży Pożarnej oraz 24 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. świętokrzyskiego. Nową łódź ratunkową otrzymali druhowie z Sukowa.

Uczestników uroczystości na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach powitał świętokrzyski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Czajka, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie aktów przekazania i poświęcenie sprzętu przez wojewódzkiego kapelana strażaków Marka Mrugałę.

Nowy sprzęt nowe możliwości

- Skuteczne i szybkie reagowanie oraz profesjonalne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych jest możliwe jedynie przy wykorzystaniu nowoczesnych pojazdów i sprzętu – mówił podczas przekazania komendant st. bryg. Adam Czajka.

Wśród obierających nowy sprzęt byli również druhowie z OSP Suków, którzy otrzymali z rąk wicewojewody, Andrzeja Bętkowskiego akt przekazania nowej łodzi ratunkowej WHALY model 435R z osprzętem oraz przyczepą.

- Cieszę się, że jednostka z Sukowa otrzymała nowy sprzęt, który pozwoli im sprawniej przeprowadzać akcje ratunkowe i ratować życie i zdrowie na wodzie oraz pozwoli doskonalić umiejętności, a także podnosić kwalifikacje strażaków. Mam jednak nadzieję, że będzie używana jak najrzadziej, w większości w calach szkoleniowo – treningowych – podsumował burmistrz, Dariusz Meresiński.

Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.000,00 zł oraz wkładu własnego OSP Suków 5.730,17 zł.