VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci - "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"

Opublikowano: środa, 14, luty 2018 11:01

upadkiW styczniu br., decyzją Prezesa KRUS Adama Wojciecha Sekścińskiego, uruchomiono ósmą edycję konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, który co roku przyciąga ponad 30 tysięcy dzieci zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Tradycyjnie już honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, mające na celu przygotowanie merytoryczne młodych artystów.

Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a następnie najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Prace laureatów każdego ze szczebli będą nagrodzone, a uroczysty finał etapu centralnego odbędzie się w Warszawie, gdzie autorom najciekawszych prac zostaną wręczone nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez MRiRW, PIP, patronów konkursu oraz firmy współpracujące.

UWAGA!

1. Termin zgłoszeń uczniów biorących udział w eliminacjach gminnych upływa 6 marca 2018 r. (Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczestnika należy przesyłać skanem na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach – pokój 21 – Pan Mateusz Fąfara)

2. Termin nadsyłania prac konkursowych do eliminacji gminnych upływa 26 marca 2018 r. (Prace konkursowe należy składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach – pokój 21 lub pocztą na adres „Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce z dopiskiem VIII ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci – KRUS”) – liczy się data wpływu, czyli praca musi wpłynąć nie później niż 26 marca 2018 r..

3. Rozstrzygnięcie eliminacji gminnych odbędzie się 28 marca 2018 r. o godz. 13:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

4. Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych Kasy upływa 6 kwietnia 2018 r. (po rozstrzygnięciu eliminacji gminnych)

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin.

Więcej informacji pod numerem telefonu 41 317-16-64 – Pan Mateusz Fąfara.


Do pobrania:

1. Regulamin.
2. Formularz zgłoszeniowy.
3. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczestnika.