Darmowy transport dla dzieci na ferie zimowe "Bajkowa zima 2018"

Opublikowano: poniedziałek, 12, luty 2018 15:00

Z racji dużego zainteresowania zajęciami organizowanymi podczas ferii zimowych pod hasłem "Bajkowa zima 2018" w dni takie jak : 12.02, 13.02, 14.02, 19.02 oraz 23.02 będzie zapewniony darmowy transport. Dzieci po powrocie z zajęć mogą odebrać jedynie rodzice ( prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie przez nich upoważnione z wyznaczonego miejsca. Prosimy, aby każde dziecko miało wypełnioną zgodę na udział w zajęciach (mogą to być również zgody napisane odręcznie przez rodziców).

Planowany powrót z Daleszyc około godz. 12:00.

Rozkład jazdy poszczególnych busów:

Bus nr 1
Wyjazd: 8:20 - Borków ( na górce)
Wyjazd: 8:30 - Szczecno koło kościoła i remizy)
Wyjazd :8:40 - Komórki ( przystanek przy zalewie)
Wyjazd: 8:50 - Marzysz ( przystanek przy szkole, na Kaczyn)
Wyjazd: 9:15 - Suków ( przy rogatce)
Wyjazd: 9:25 - Mójcza ( przy kościele)
Wyjazd: 9:40 - Niestachów ( przy głównej trasie)
Wyjazd: 9:50 - Kranów ( przystanek na pętli)

Bus nr 2
Wyjazd: 9:00 - Trzemosna ( przy świetlicy)
Wyjazd: 9:15 – Słopiec (przy głównej trasie, skręt na Ławy)
Wyjazd: 9:30 – Smyków (koło straży)
Wyjazd: 9:35 - Sieraków (na pętli)
Wyjazd: 9:45 – Brzechów (koło szkoły)

Bus nr 3
Wyjazd: 9:00 – Widełki ( pętla koło szkoły)
Wyjazd: 9:15 – Cisów (koło remizy)
Wyjazd: 9:25 – Niwy (przy głównej trasie), 9:30 – Niwy ( przy świetlicy)