Projekt „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"

Opublikowano: czwartek, 08, luty 2018 15:29

logo-europejskie-fundusze

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach od stycznia 2018 r. do końca czerwca 2019 r. realizuje projekt „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.2 RPO WŚ. Opiewa on na kwotę 772.725,74 zł.

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 198 uczniów/uczennic Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach oraz 12 nauczycieli uczących w tej placówce.

Realizacja projektu daje przede wszystkim uczniom możliwość uczestnictwa w wielu zajęciach i inicjatywach dodatkowych. Prowadzone będą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, które mają na celu udzielenie pomocy uczniom w przyswajaniu i usystematyzowaniu wiedzy. W trakcie zajęć uczestnicy projektu otrzymają posiłek. Dodatkową formą pomocy dla uczniów jest platforma e-learningowa. Przy jej pomocy mają możliwość skorzystania z pomocy dyżurującego przy komputerze nauczyciela w przypadku trudności w przyswajaniu wiedzy - w godzinach popołudniowo - wieczornych.