Rozlicz się bez pośpiechu!

Opublikowano: piątek, 02, luty 2018 09:28

pitPrzypominamy wszystkim mieszkańcom o składaniu rozliczeń podatkowych PIT. Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy i na każdym z nas spoczywa obowiązek złożenia zeznania podatkowego do właściwego Urzędu Skarbowego. I chociaż zdawać by się mogło, ze czasu jest bardzo dużo, to warto zrobić to wcześniej unikając niepotrzebnych kolejek, pośpiechu – najłatwiej wtedy o błędy – i stresu.

Jak wygląda terminarz składania zeznań podatkowych za 2017 rok?

31 stycznia 2018 r. :
- PIT-16A (karta)
- PIT-19A (duchowni)
- PIT-28 (ryczałt)

28 lutego 2018 r. :
- PIT-40A (ZUS za świadczeniobiorcę)

30 kwietnia 2018 r.:
- PIT-36 (działalność)
- PIT-36L (liniowy)
- PIT-37 (praca)
- PIT-38 (giełda)
- PIT-39 (nieruchomości)

Deklarację PIT w roku 2018 składać należy pamiętając o kilku podstawowych zasadach:

1. Wykazujemy w niej wyłącznie przychody za 2017 r., a nie za lata wcześniejsze lub późniejsze
2. Dla ustalenia daty uzyskania przychodów liczy się dzień, w którym co do zasady otrzymano lub postawiono do dyspozycji dane przychody,
3. Koszty uzyskania przychodu nie zawsze rozliczane są w tym samym roku, co przychód; w efekcie może być tak, że przychód rozlicza się osobno w jednym roku, a w innym roku – koszty tego przychodu dotyczące (dotyczy to m.in. przychodów z kapitałów pieniężnych – giełdy),
4. Dla kosztów autorskich po raz ostatni stosować należy obniżony limit 42764 zł ich wartości; od roku 2018 (dla deklaracji składanej w 2019 r.) zastosowanie znajdzie limit 85,528 zł kosztów autorskich,
5. Zastosować można korzystniejsze, zmienione zasady rozliczania ulgi dla krwiodawców oraz ulgi rehabilitacyjnej,
6. W przypadku, gdy podatnik posiada stratę podatkową z roku 2017 lub lat wcześniejszych – należy ją rozliczać wyłącznie w ramach wykazanego źródła (np. strata z giełdy – z dochodem z giełdy),
7. Nie można zastosować oświadczenia PIT-12, w efekcie czego pracodawca nie ma możliwości rozliczania PIT za pracownika (druk PIT-40 nie występuje),
8. Należy stosować deklaracje podatkowe aktualne w roku 2018 – nie należy sporządzać rozliczenia PIT na drukach w wersjach z lat poprzednich.