10 lutego Kusoki Świętokrzyskie 2018. Przybywajta nie tylko chłopoki na kusoki, do Ciekot!

Opublikowano: wtorek, 23, styczeń 2018 10:04

Po raz siódmy karnawał w Ciekotach zakończymy obrzędowym tańcem "Na len i konopie". To właśnie wzmianka o tym tańcu w 19. wiecznych źródłach pisanych stała się inspiracją dla Iwony Furmańczyk, reprezentującej Fundację Korzenie (organizator), do wskrzeszenia tradycyjnych zabaw kusakowych we wsi. Impreza organizowana od 2012 roku w izbie biesiadnej agroturystyki" Nad wodą" w Ciekotach od lat cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców regionu świętkrzyskiego. W tym roku gośćmi honorowymi będą Kumotry - męska grupa śpiewacza z Daleszyc, która wystąpi podczas Kusoków m.in. z unikalnymi tradycyjnymi pieśniami życzącymi, śpiewanymi dawniej gospodarzom w czasie kolędowania.

"Cieszę się bardzo, że panowie przyjęli zaproszenie. To jedna z niewielu śpiewaczych grup męskich, która kultywuje tradycje muzyczne tego regionu - i mam tu na myśli charakterystyczny repertuar pieśni obrzędowych, jaki był wykonywany dawniej na wsiach wyłącznie przez mężczyzn. Dla etnomuzykologów to nielada gratka móc usłyszeć te pieśni w wykonaniu autentycznym. Dla naszych gości na pewno będzie to okazja nie tylko do wysłuchania pięknych pieśni, ale rownież okazja do zatańczenia oberków z tzw. ozdobnikami (wytupywanymi akcentami), ponieważ Kumotry to także świetni tancerze." - Iwona Furmańczyk

Szczegółowe informacje o tegorocznych Kusokach: tel. 662565217, https://www.facebook.com/events/151666705615143/

Korzenie - Ośrodek Promocji Kultury i Sztuki Tradycyjnej, ul. Nefrytowa 1/48, 30-798 Kraków, tel.662565217

Facebook
https://pl-pl.facebook.com/fundacja.korzenie/

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCFho3OL5VFm-TNqyTfCC3SQ