Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec

Opublikowano: środa, 17, styczeń 2018 15:11

W dniu 9 listopada 2017r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Daleszyce podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec".

Całkowita wartość zadania wynosi – 557 540,00 zł

Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach – 431 959,75 zł

Środki własne Gminy – 125 580,25 zł