Przed nami kolejne inwestycje – umowy podpisano z końcem minionego roku.

Opublikowano: piątek, 05, styczeń 2018 13:42

podpis-umowyW nowy rok wchodzimy z zapałem do pracy i realizacji kolejnych ważnych inwestycji potrzebnych mieszkańcom gminy. Oprócz inwestycji infrastrukturalnych czy drogowych, mamy cały czas na uwadze także rozwój zaplecza edukacyjnego i rekreacyjnego naszej gminy. Dwie ostatnie umowy podpisane zostały w 2017 roku ( 27 grudnia ) pomiędzy Miastem i Gminą Daleszyce oraz Urzędem Marszałkowskim

Pierwsza z nich to „Budowa platformy widokowej w msc. Daleszyce oraz zagospodarowanie miejsc wokół świetlic wiejskich w msc. Cisów i Widełki jako zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF na terenie Gminy Daleszyce”. Kolejny projekt to „Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki na terenie Gminy Daleszyce”.

Przed nami teraz realizacja tych inwestycji - kalendarz zadań na 2018 rok wypełni się zatem bardzo szybko!