Brzeg rzeki w Dankowie umocniony

Opublikowano: środa, 20, grudzień 2017 09:36

Kładka w Dankowie już niezagrożona. Dzięki zabezpieczeniu brzegu Belnianki mieszkańcy miejscowości też mogą czuć się bezpieczniej.

Przeprowadzenie prac było w tym miejscu konieczne z powodu naturalnych zmian w biegu rzeki: przy wysokich stanach wód naruszona została strefa przybrzeżna, a utworzona tam wyspa uniemożliwiła swobodny przepływ wody. W efekcie przy brzegach nanoszone były gałęzie i krzewy, które stanowiły zaporę, a tym samym – zagrożenie dla konstrukcji kładki, a nawet dla pobliskich posesji. Aby zlikwidować zagrożenie, konieczne było oczyszczenie koryta rzeki i umocnienie brzegów warstwą kamieni. Zabezpieczenia zostały wykonane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na wniosek Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.