Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt

Opublikowano: piątek, 15, grudzień 2017 07:59

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Daleszycach zwraca się szczególną uwagę na to, by nie tylko uczyć, ale i wychowywać, być tolerancyjnym, mieć szacunek do innych, a także nieść pomoc bardziej potrzebującym. Samorząd Uczniowski stara się w tym zakresie organizować liczne akcje wolontariackie skierowane szczególnie do tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Akcje tego typu zawsze przynoszą pozytywne rezultaty.

W listopadzie Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Robertem Puchałą przeprowadzili akcję „Zbiórka karmy” dla Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach, której głównym celem było pozyskanie suchej karmy dla zwierzaków. Młodzież mocno zaangażowała się w realizację przedsięwzięcia wykonując plakaty informujące uczniów o celach zbiórki, informując społeczność szkolną uczniów o terminie i zamierzonym celu. Podsumowując akcję, największą ilość karmy zebrały klasy: 3e = 58kg, 2e = 52kg 3b = 13 kg. Wspólnie zebraliśmy ponad 200 kg suchej karmy, która została osobiście przekazana dla Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za zaangażowanie i zapraszamy do realizacji kolejnych działań organizowanych przez Samorząd Uczniowski.

Robert Puchała
opiekun Samorządu Uczniowskiego