Uroczyste poświęcenie kościoła w Szczecnie

Opublikowano: poniedziałek, 04, grudzień 2017 16:25

3 grudnia odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła w Szczecnie. Tym samym po 20-tu latach od zbudowania świątyni, została ona oficjalnie uznana za miejsce spotkań i modlitwy szczególnie wybrane na dom Boży. W wyjątkowym dla parafii wydarzeniu uczestniczyły tłumy wiernych. Podczas poświęcenia kościoła odbyło się również bierzmowanie ponad 30-tu uczniów okolicznych szkół.

Poświęcenia dokonał biskup diecezji kieleckiej Jan Piotrowski. Świadkami byli licznie zgromadzeni księża, w tym obecny proboszcz parafii, ks. Paweł Stolarczyk, jego poprzednik, ks. Wojciech Zięć oraz budowniczy kościoła, ks. Zenon Stępień. Uroczystość zgromadziła tłumy mieszkańców Szczecna, Komórek, Trzemosnej i gminy Daleszyce. Na eucharystii obecny był m.in. Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, który w imieniu własnym, jak i radnego Czesława Skrybusia przekazał w darze biskupowi Piotrowskiemu ornat, który ma zostać ofiarowany na misje.

Uroczystość odbyła się według tradycyjnego obrzędu: najpierw nastąpiło poświęcenie wody, ścian kościoła, ołtarza i wiernych. Te symbole nawiązują do chrztu świętego. Następnie ołtarz kościoła, który ma służyć do sprawowania Najświętszej Ofiary, oraz ściany świątyni, która ma się stać domem Bożym, zostały namaszczone olejem, który jest co roku święcony w Wielki Czwartek w katedrach. Potem świątynia i wierni zostali okadzeni na znak tego, że odtąd modlitwy, jak dym z kadzidła będą wznosić się do nieba, a na koniec kościół został rozświetlony, a płonące świece symbolizowały przyjście Jezusa – światłości świata.

Jak zaznacza ks. proboszcz Paweł Stolarczyk, było to wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie w historii parafii. Uroczystość poświęcenia została poprzedzona przygotowaniem duchowym w postaci rekolekcji zorganizowanych dla mieszkańców tutejszej parafii. Nauki były prowadzone przez ks. Jana Nowaka z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.