Konkurs na pracę plastyczną pt:,,100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”

Opublikowano: poniedziałek, 27, listopad 2017 07:46

W październiku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie wzięli udział w konkursie na pracę plastyczną pt:,,100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” organizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach projektu Akademia Obywatelska 1918.

Celem konkursu było wzbogacanie wiedzy uczniów o odrodzeniu państwa polskiego, uświadomienie współczesnemu pokoleniu młodych Polaków ciągłości historii i roli wartości moralnych w życiu narodu. Prace konkursowe naszych wychowanków były przemyślane i oryginalne. Jesteśmy dumni z wyróżnienia, które otrzymała uczennica klasy II Adrianna Sokołowska. Dyplom i wartościową nagrodę wychowanka odebrała z rąk marszałka województwa świętokrzyskiego - Adama Jarubasa w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Serdecznie gratulujemy!

Anna Łączkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej