Jubileuszowa edycja Cecyliady

Opublikowano: wtorek, 21, listopad 2017 15:32

18 listopada, w „Ojcowym Dworze pod Dębczyną” w Brzechowie odbyło się uroczyste podsumowanie roku kulturalnego gminy Daleszyce – X edycja Cecyliady. Wzięło w niej udział ponad 250 osób wspierających i szczególnie zaangażowanych w promocję tutejszej działalności kulturalnej i sportowej.

Uroczystość otworzył występ daleszyckiej orkiestry dętej. - Dziś w naszej gminie uroczysty dzień, podsumowanie roku kulturalnego. Jest to wydarzenie obchodzone już po raz dziesiąty – podkreśliła prowadząca wydarzenie Ewelina Pastuszka- Wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Daleszyce, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej i Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury chcielibyśmy przy tej okazji podziękować naszym rodzimym zespołom, sponsorom, ludziom, którzy wspierają na co dzień działalność kulturalną na terenie Miasta i Gminy Daleszyce – dodała Ewelina Pastuszka.

Po oficjalnym otwarciu spotkania powitano przybyłych gości: Piotra Żołądka – członka zarządu województwa świętokrzyskiego, Grzegorza Gałuszkę – radnego sejmiku województwa świętokrzyskiego, Jana Cedro – przewodniczącego rady powiatu, Dariusza Meresińskiego – burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, Mariusza Dziadowicza – przewodniczącego rady miejskiej w Daleszycach, przedstawicieli różnych środowisk: artystów, animatorów kultury, lokalnych stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, gminnych jednostek OSP, kombatantów, pracowników oświaty, jednostek organizacyjnych gminy i przedsiębiorców. Podziękowano im za krzewienie kultury, regionalnego folkloru, podejmowanie wartościowych inicjatyw społecznych oraz za promowanie sportu i zdrowego stylu życia. Szczególne podziękowania popłynęły do sponsorów wydarzeń kulturalnych i sportowych. - Świętujemy podsumowanie roczne naszej dbałości o kulturę, muzykę i sport. Pokazujemy to co najpiękniejsze na terenie Miasta i Gminy Daleszyce. Dzisiaj też chcemy osobom najbardziej zaangażowanym w tworzenie kultury powiedzieć piękne dziękuję – mówił Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. - Ogrom pasji i serca jaki wkładacie w swoją działalność są bezcenne. Wielkie słowa uznania kieruję do tych, którzy tą kulturę tworzą i przekazują z pokolenia na pokolenie. Ona jest potwierdzeniem naszej lokalnej społeczności, z której jesteśmy bardzo dumni – dodał Burmistrz Dariusz Meresiński.

Zasłużonych dla daleszyckiej kultury nagrodzono symbolicznymi statuetkami. Laureaci odbierali je z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce – Dariusza Meresińskiego, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Piotra Żołądka, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej – Alicji Furmanek oraz dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach – Norberta Wojciechowskiego. – W gminie Daleszyce spotykamy się z ogromnym potencjałem, co przeczy tezie pisarza Wiesława Myśliwskiego, który mówi o kresie kultury chłopskiej. Ta kultura w gminie Daleszyce ma się bardzo dobrze – stwierdził Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. – Zgromadzony jest tu ogromny potencjał. Ten potencjał drzemie nie tylko w zespołach folklorystycznych. Można go dostrzec również w innych formach przekazu. To bardzo cenne, bo przecież w kulturze odnajdujemy odbicie własnej duszy, kondycji społecznej, ona pozwala nam wpływać na rzeczywistość, otwierać nowe możliwości i poszerzać horyzonty. Kultura jest działaniem wielopłaszczyznowym, które działa na różnej przestrzeni i w różnym czasie. Cieszę się, że w tym wspaniałym dziele wspólnego tworzenia i zapisywania nowych wersów w rozdziałach kultury mogę uczestniczyć – dodał Piotr Żołądek.

Uroczystość uświetniły występy lokalnych artystów oraz płynące wartkim strumieniem życzenia i gratulacje.