„Ekosystemy” wybudują przydomowe oczyszczalnie

Opublikowano: piątek, 17, listopad 2017 08:07

91 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków powstanie do końca kwietnia 2018 roku na terenie gminy Daleszyce. 10 listopada w Urzędzie Miasta i Gminy podpisana została umowa na wykonanie zadania z wyłonionym w przetargu wykonawcą. Dokument parafował burmistrz Dariusz Meresiński przy kontrasygnacie z-cy skarbnika Ilony Piwowarskiej, oraz Hieronim Wanat, pełnomocnik firmy Ekosystemy Magdalena Gil z Grójca.

Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres umowy obejmuje budowę 91 biologicznych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego, odbiornikami ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to alternatywna i przyjazna środowisku odpowiedź na potrzeby mieszkańców tych rejonów. Inwestycja będzie realizowana głównie w miejscowościach Niwy, Cisów, Widełki, Danków. Koszt zadania to kwota 1.550.230, 50 zł. Projekt jest realizowany z udziałem środków unijnych. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.