Pompownia wody dla północnego Cisowa

Opublikowano: czwartek, 16, listopad 2017 16:34

Ważna inwestycja na rzecz mieszkańców północnej części Cisowa: w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach podpisana została umowa na budowę sieciowej pompowni wodociągowej w tej miejscowości. Dokument parafowali 15 listopada burmistrz Dariusz Meresiński przy kontrasygnacie z-cy skarbnika Ilony Piwowarskiej oraz Paweł Sobczyk, właściciel Zakładu Ogólnobudowlanego Konstrukcji Stalowych z Kielc. Wykonawca zadania został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Inwestycja przewiduje budowę sieciowej pompowni wodociągowej w miejscowości Cisów na działce nr ewid. 443/1. Konstrukcja będzie służyć do podwyższenia i utrzymania na niezbędnym poziomie ciśnienia w sieci wodociągowej, zaopatrującej w wodę pitną i p.poż. budynki powyżej pompowni w kierunku północnym Cisowa.

W ramach zadania na wydzielonym terenie wybudowana zostanie pompownia wody w formie podziemnej studni o konstrukcji żelbetowej, sieci uzbrojenia technicznego (w tym rurociągi wodne, szafa zasilająco-sterownicza, przyłącze elektryczne i rurociąg odwodnienia). Teren przepompowni zostanie ogrodzony. Zadanie ma być gotowe do 11 grudnia br. Koszt inwestycji to 94.045,30 zł .