VII rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej imienia generała Tadeusza Buka w Mójczy

Opublikowano: wtorek, 14, listopad 2017 09:55

Dnia 10 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Mójczy świętowano VII rocznicę nadania naszej placówce imienia generała Tadeusza Buka oraz 99 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, reprezentanci Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach – mjr. Szostak i płk. Polak oraz rodzina generała – ojciec pan Józef Buk i rodzeństwo: pan Grzegorz Buk, pani Jadwiga Jamrożek i pani Danuta Tofel złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową. Kolejnym punktem uroczystości był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów poświęcony wielkim Polakom, dzięki którym przywrócono wolność naszej Ojczyźnie.

W czasie tej podróży przez wieki przywołano postaci wielkich wodzów, takich jak: Tadeusz Kościuszko i Józef Piłsudski, przypominając ich wielkie zasługi dla Polski.

Święto Szkoły to także święto naszego patrona, który podobnie jak inni wielcy Polacy walczył o dobre imię Ojczyzny. Przejmujące słowa wierszy oraz pieśni patriotycznych wzruszyły zebranych. Oby słowa wiersza: ,,Ojczyzna – to my sami, to serca nasze własne" były wciąż żywe w świadomości Polaków.

Joanna Plech
Nauczyciel SP w Mójczy